O nás

Firma Vamet s.r.o., společnost pro výpočty a měření v technice, zajišťuje komplexní služby a nabízí efektivní řešení problémů inženýrské praxe.

Společnost se od svého založení v roce 1993 specializuje na řešení problémů v oblasti pevnostních výpočtů, pružnosti, dynamiky, klasické mechaniky, termo a hydromechaniky. Tato činnost sahá od servisních činností pro strojírenské podniky, přes úroveň posuzování a hodnocení poruch a havárií strojních zařízení a celků až po aplikovaný výzkum.

Společnost je provozovatelem vlastního konečnoprvkového výpočetního systému PMD (Package for Machine Design) .