Reference

Během dlouholeté praxe v oboru se společnost zabývala řadou úloh z nejrůznějších odvětví inženýrské praxe. Níže jsou uvedeny některé práce.

Sítě konečných prvků vytvořených v preprocesoru GFEM

Ukázka úloh řešených v programu PMD