Výpočty, analýzy, posouzení

 • Fitness For Service - hodnocení zbytkové životnosti nádob a potrubních systémů

 • Příprava inspekčních plánů pro NDT

 • Hodnocení dopadu požárů, poruch a havárií

 • Výpočty creepu a únavy

 • Hodnocení korozních úbytků

 • Analýza náhlého porušení - hodnocení trhlin

 • Výpočty teplotních polí (stacionární, nestacionární a šokové děje)

 • Dynamická analýza konstrukcí (vlastní a nucené kmitání, obecné buzení, vibrace, rázové děje, přejezdy rezonance)

 • Analýza seizmické odezvy a odolnosti

 • Výpočty sil do kotvení

Zpracování průvodní a průkazné dokumentace

 • Zprávy k návrhovým a kontrolním výpočtům

 • Zprávy k přehodnocení seizmické odolnosti

 • Zprávy dle norem pro jadernou i klasickou energetiku

Konstukční úpravy

 • Dimenzování zařízení

 • Návrhy konstrukčních úprav

 • Návrhy na úpravy kotvení

 • Návrhy na úpravy svarových a šroubových spojů