Reference

Během dlouholeté praxe v oboru se společnost zabývala řadou úloh z nejrůznějších odvětví inženýrské praxe.

Sítě konečných prvků vytvořených v preprocesoru GFEM

Ukázka úloh řešených v programu PMD

Expertizy a odborné posudky

Chemicko-zpracovatelský průmysl

Klasická energetika a teplárenství

Jaderná energetika

Těžní stroje a strojírenství